OSP WAŁ-Ruda

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Wał-Ruda witamy na stronie

zapraszamy również na nasz profil na facebooku :
Brak opisu obrazka 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu„Bezpieczna Małopolska 2016”

W dniu 1 marca 2016 r. Uchwałą Nr 277/16 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Bezpieczna Małopolska 2016” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Gmina Radłów wzięła udział w tym konkursie.

W dniu 23 maja 2016 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia w/w pomocy finansowej dla gmin. Na mocy Uchwały przyznano dotację 56 gminom. Wśród tych gmin znalazła się również gmina Radłów, która ubiegała się o dotację na zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Radłowskich i Wał-Rudzie. W dniu 13 lipca 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Radłów dotycząca udzielenia pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”. Na realizację zadania z budżetu Województwa przyznano naszej Gminie pomoc finansową w wysokości 14 320,00 zł. co stanowi 50%  w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych.  Dotacja dotyczy zakupu 10 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych dla 2 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, po 5 dla każdej. W skład kompletu wchodzi : ubranie specjalne Garda, hełm bojowy Calisia Vulkan metalizowany, buty specjalne Brandbul 006, kominiarka strażacka WUS 2K i rękawice specjalne Patron Fire Short.

Wyżej wymienione komplety zostały zakupione i uroczyście przekazane wskazanym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu 14 października 2016 r. w remizie OSP Biskupice Radłowskie. Przekazania dokonał Pan Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka na ręce Prezesów jednostek OSP Biskupice Radłowskie – Druha Stanisława Garncarza i OSP Wał – Ruda – Druha Jana Kułaka. Na uroczystym przekazaniu obecni byli również zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej – P. Piotr Kapera, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie –Druh Ksawery Stefańczyk, Komendant Gminny ZOSP RP – Druh Mieczysław Prosowicz  i strażacy obu jednostek. Planowane zapewnienie gotowości bojowej zostało w pełni zrealizowane. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 640,00 zł. Strażacy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wał-Rudzie są bardzo zadowoleni z otrzymanego umundurowania i składają podziękowania Panu Burmistrzowi, Zarządowi Województwa Małopolskiego ,za zrozumienie  i okazaną pomoc. A także osobom które zaangażowane były w tą pomoc.

 

 

 

-Poświęcenie nowego samochodu STEYR 12S21
 link do zdjęć 

Relacja z zawodów sportowo-pożarniczych

W zawodach sportowo-pożarniczych 15 lipca br. w Biskupicach Radłowskich wzięło udział 9 drużyn. Najlepszą okazała się drużyna z Wał-Rudy. Na drugim miejscu Radłów, a na trzecim drużyna z Woli Radłowskiej. Nasza jednostka reprezentowała Gminę Radłów w zawodach powiatowych, które odbyły się 8.09.2012r na stadionie sportowym w Mościcach. Drużyna z Wał-Rudy zajęła wysokie 5 miejsce. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zawodów: http://www.walruda.osp.org.pl/index.php?pid=6&cid=9
Galeria dostępna również na stronie Gminy Radłów: link 

IX 2012r.

 

Dotacja Unijna

 

Nasza jednostka dzięki dotacji z funduszy europejskich PROW wzbogaciła się o nowy sprzęt  do przeprowadzania wykładów w udzielaniu pierwszej pomocy a także sprzęt  potrzebny w udzielaniu pierwszej pomocy podczas akcjii ratowniczych. W ramach w/w projektu przeszkoliliśmy młodzież szkolną we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z gminy  Radłów z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

VIII 2012r.

 

wal_ruda_min.jpg

WIELKANOC 2012

Galeria zdjęć 

 

 

Jeżeli chcesz zostać strażakiem zajrzyj do aktualności 

 

wal_ruda_min.jpgWal-Ruda_1 str.jpg

Wal-Ruda_2 str.jpg

 

 

 

 

 

 


Na bloga liczniki