OSP WAŁ-Ruda

Ochotnicza Straż Pożarna

Aktualności na stronie

Zasady noszenia odznaczeń

06-04-2012 17:31:17

Mundur jest zewnętrzną oznaką przynależności osoby do danej służby mundurowej lub organizacji paramilitarnej. Mundur podlega konkretnym przepisom określającym m.in. rodzaj, kolor, krój, oraz sposób i okoliczności jego noszenia. Nieregulaminowe korzystanie z munduru jest oznaką nieznajomości normatywów regulujących te sprawy lub świadomym lekceważeniem ustalonych zasad. Byle jakie przypinanie do munduru odznak, odznaczeń czy sznura galowego jest nie tylko nie regulaminowe, ale także naganne, ośmieszające daną osobę a przez to i całą organizację w której służy dana osoba.


"Nikt nikomu nie nakazuje wstępować do stowarzyszenia, którego wyróżnikiem jest strój unormowany prawem i zaopatrzony w państwowe emblematy, ale jeśli już ktoś do takiego stowarzyszeni wstępuje, to ma obowiązek wiedzieć co na swoją głowę i ramiona wkłada."


Zasady noszenia odznaczeń:

 

mundur.PNG

 


Rodzaje odznaczeń:


medal.jpg

Złoty Znak Związku OSP RP" nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Zasady noszenia:

"Złoty Znak Związku OSP" zawiesza się na szyi, podkładając pod kołnierz koszuli, tak aby górne ramię krzyża sięgało węzła krawatu.

 


Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa": złoty, srebrny, brązowy.

 

medale.jpg


Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP). Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Klasa medalu odpowiada jubileuszowi: 25 lat - medal brązowy, 50 lat - medal srebrny, 75 lat - medal złoty.

 

Zasady noszenia:

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nosi się na lewej piersi, na wstążkach, 6,5 cm nad lewą górną kieszenią munduru

 

 

 

"Odznaka "Strażak Wzorowy"

strazak_wzorowy.jpg

 

 


Odznaka "Strażak Wzorowy" może być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

 

Zasady noszenia:

"Odznakę Strażaka Wzorowego" nosi się po środku lewej górnej kieszeni munduru.

 

 

Powrót do listy


Na bloga liczniki